Julkaisut ja artikkelit

Selvitykset

 

Lähtötilannekartoitukset

Loppukartoitukset

Käsikirjat

SeOppi-lehti

SeOppi Magazine

Tiedosta-lehti

 • Onko kyseessä oikea indikaattori vai pelkkä arvaus?, Lasse Seppänen (Tiedosta 2/2018)
 • Datatalouden mahdollisuuksista ja vastuista, Kari A. Hintikka (Tiedosta 1/2018)
 • Saavutettavuus ja selkeys ovat kaikkien etu, Kaisa Honkonen & Niina Kesämaa (Tiedosta 2/2017)
 • Oikea-aikasta tukea oppimisanalytiikalla. Kaisa Honkonen, Kari A. Hintikka, Lasse Seppänen. (Tiedosta 1/2017)
 • eEemeli-kilpailu liikuttaa ja koukuttaa 15-vuotiasta eOppimiskeskusta, Kaisa Honkonen. (Tiedosta 2/2016)
 • Poluttamo – oma polku oppimiseen. Saara Kotkaniemi, Kaisa Honkonen. (Tiedosta 1/2016).

Lopputyöt, opinnäytetyöt, gradut

Muut artikkelit ja julkaisut

Webinaarit

Videot

Konferenssit ja tapahtumat

Online Educa Berlin 2016

ITK2017

DigiOppimisen areena 2017 & 2018

ITK2018

Zoomin tapahtumat

Zoomin tapahtumien aineistot

 • 16.2.2016: Sujuvat siirtymät -aloitusseminaari, Finlandia-talo, Helsinki
 • 2.-4.5.2016: Sujuvat siirtymät – ohjauksen teemaseminaari, m/s Mariella, Viking Line
 • 27.9.2016: Sujuvat siirtymät teemaseminaari: johtajuus ja ammatillisen koulutuksen kehittämistoiminta tiistaina, Paasitorni, Helsinki
 • 15.11.2016: Sujuvat siirtymät -hanketyöpaja, Opetushallitus, Helsinki
 • 7.2.2017: Sujuvat siirtymät – hyvistä käytännöistä uusia ideoita -seminaari, Finladia-talo
 • 3.-5.5.2017: Sujuvat siirtymät – yhdessä saa aikaan enemmän

Tapahtumat, joissa hankkeesta on kerrottu muille

 • Aikuisväestön osaamis- ja koulutustarpeiden ennakointiseminaari 24.-26.5.2016. Lyhyt hanke-esittely ja verkostoituminen valtakunnallisten toimijoiden kanssa.
 • Mobiilikesäkoulu 18.-19.8.2016
  • Hankkeen tulosten levittämistyötä on tehty Mobiilikesäkoulussa Mustialassa elokuussa. Tämä osio ei ollut virallisesti ohjelmassa, mutta keskusteluissa nousi esiin kiinnostusta ja esiteltiin mm. ammattitaitovaatimusten gif-kuvauksia: http://pintakilta.weebly.com/suihkupuhdistus.html
 • Vetnnet-konferenssi (22.-23.9.2016 Vilna).
 • 8.3.2017: Digituettua työssäoppimista esiteltiin HOT-foorumissa.
 • 16.3.2017: Omnia oli mukana AEL:n järjestämässä Työelämäpedagogiikka-koulutuksessa yhdessä LänsiAuton kanssa.
 • 25.8.2017: Sujuva-hankkeen seminaari “Vahvuudet, unelmat, tulevaisuus!“ Oulussa
  Tutustuttiin hankkeen tuloksiin ja osallistuttiin työpajoihin: visuaalinen ohjaus ja nivelvaiheen opo-hanke
 • MyData 2017 -konferenssissa 30.8.-1.9.2017 paneelikeskustelu elämänhallintatyökaluista
 • 13.-14.10.2017: Nettilukion 20-vuotisseminaari ja verkkopedagogiikan työpajapäivä – esittelyssä visuaalinen HOPS
 • 17.11.2017: EU:n tietosuoja-asetus tulee, oletko valmis? – Tietosuoja oppilaitoskontekstissa (Henriikka Hannula, COSS ry)
 • 17.11.2017: IL-seminaari: Tiedon monet kasvot – mikä on oikeaa tietoa, kuka valitsee faktat? – Anitta Örn & Annamari Pudas, Lapin korkeakoulukirjastosta: Tarinallistaminen ja pelillistäminen – uudenlaiset oppimistehtävät ja motivointi tiedonhakuun
 • 7.-8.12.2017: Digioppimisen areena – Opettajuus ja ohjaus digiajassa – malleja ja kokemuksia, visualisointi ohjauksen tukena

Muut tapahtumat

 • Kevät 2017: On osallistuttu Koulutuskuntayhtymä Tavastian järjestämään tietosuojalaki 5/2018 -koulutukseen.

Bloggaukset hanketoimijoiden omilla sivuilla, blogeissa jne.

 • Kansalaisfoorumin osahankeesta tiedotettu kotisivuilla www.kansalaisfoorumi.fi ja somen välityksellä mm. Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa

Muu tiedottaminen

 • 4.10.2017 Datan visualisointi helpottaa tiedolla johtamista. Alho, E., Leinonen, E., Mäntyneva, M., Pöllänen, J. & Väätti, J. (2017). HAMK Unlimited Professional. Artikkelissa viittaus Lasse Seppäsen artikkeliin: OEB16: Oppimisanalytiikka hälyttää toimimaan 
 • 29.8.2017 Hankkeen tilannekatsaus esitelty Lapin AMK:n yhteisten hankkeiden tapaamisessa
 • 29.8.2017 Perehdytyspäivän rastirata Omniassa
 • 28.8.2017 Osaamismerkkien rastirata Omniassa Suomenojalla
 • 21.8.2017 Osaamismerkkien esittely Omniassa
 • 5.6.2017 Esittely OTTO-hankkeelle
 • 23.5.2017 Visuaalisen HOPSin esittely Omniassa Lakelassa
 • Opi itse ja opeta eteenpäin – Hämeen Sanomat 16.3.2017
 • Hanketta ja hankkeessa kehiteltävänä olevaa ePortfoliotyökalua esiteltiin HAMKin Luonnonvara-alalle, Biotalouden opiskelijoille ja opettajille 30.8.2016. Tilaisuudesta pidettiin myös esitys.
 • HAMK:n henkilöstöpäivät 17.8.2016
 • Hankkeessa on myös pidetty yhteistyökokouksia HAMK:n sisällä Osaaminen ratkaisee -hankkeen kanssa keskimäärin kerran kuussa.
 • Hankkeesta ja hankkeen etenemisestä on informoitu HAMK:n Älykkäät palvelut tutkimusyksikön MATEC-tutkimusryhmän kuukausikokouksissa. Lisäksi on rakennettu yhteistyötä MATECn muiden hankkeiden kanssa, erityisesti Osaaminen ratkaisee –hankkeen Avustavan teknologia -verstaan kanssa liittyen mobiililaitteiden esteettömyysratkaisuihin ja videoiden tekstittämiseen.
 • Otavan Opisto on tiedottanut Poluttamon uutisista opiston omalle henkilökunnalle säännöllisesti opiston viikkoinfoissa ja tiimien palavereissa (ohjaustiimi, nettitiimi).
 • Omnian osasta on tiedotettu sekä talon omalle opetushenkilöstölle että julkisuuden kautta.
 • HAMK: Hankkeen tuloksia esiteltiin vierailijoille Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä Seinäjoelta – Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo. Syksy 2017.

 

Advertisement