Yhteistyöhankkeita

Poluttamo-hanke limittyy ja lomittuu moniin hankkeisiin. Pyrimme löytämään yhtymäkohtia sekä muihin Sujuvat Siirtymät -perheen hankkeisiin että muihin yhteistyökumppaniemme hankkeisiin välttääksemme päällekkäistä työtä.

Monissa hankkeissa kehitetään erilaisia ohjauskäytänteitä ja TVT:n hyödyntämistä osana opiskelijoiden tukea. Poluttamo hankkeena nojaa vahvasti teknologiaan. Menetelmien kehittämisen pohjana on uuden teknologiset mahdollisuudet, mitä sellaista oppimisanalytiikka voisi antaa ohjaukseen, jota opo ei välttämättä huomaisi tai huomaaminen veisi paljon aikaa. Toisaalta miten saada opiskelun eteneminen niin selkeäksi kokonaisuudeksi, että opiskelija tietäisi koko ajan missä mennään ja mihin valitulla tiellä päädytään.

Yhteistyötä Poluttamon ja muiden hankkeiden välille on lähdetty rakentamaan sekä livetapaamisilla esimerkiksi Zoomi-koordinaatiohankkeen tilaisuuksissa että verkkotapaamisilla. Poluttamon hankeväki tapaa viikoittain verkossa ja yhteisten asioiden jälkeen on varattu aikaa ns. tietoiskuille, joissa on tilaa muille hankkeille ja yrityksille esittäytyä.

Hankkeet, joita seuraamme ja joiden kanssa teemme yhteistyötä

Muita tahoja, joiden toimintaa ja viestintää seuraamme

Advertisement