Loppusyksyn tapahtumia

Loppusyksyyn tulee aina Virtuaaliopetuksen päivät, jolloin kehittäjäopet kokoontuvat Helsinkiin jakamaan oppejaan ja ajatuksiaan verkko-opetuksen kehityssuunnista.

OPH:n rahoittaman ja tämän vuoden loppuun päättyvän Visuaalinen OPS ja henkilökohtaiset polut -hankkeen työpajassa oli innostunut ilmapiiri. Hankkeen esittelijöistä osa työskentelee Poluttamo-hankkeessa, joten suora linkki hankkeiden välillä on olemassa. Hankkeessa on etsitty eri ammatillisille aloille soveltuvia tapoja visualisoida ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita. Osa piloteista on tehnyt myös tavoitteiden linkittämistä oppimissisältöihin ja opiskelijoiden portfolioihin. Keskuspuiston ammattiopiston lehtori Minna Lännenmäki on tehnyt ison työn hahmotellessaan osaamismerkkien avulla erilaisia polkuja ammatillisiin opintoihin. Koko hankkeen tuloksia on koostettu hankkeen sivustolle.

Erityisenä selkoversiona nostettakoon esille Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmeksen yhden tutkinnon osan visualisointi:

ThingLink-ohjelmiston ominaispiirteen mukaisesti tekstit ovat selkojulkaisua pienemmällä fontilla, mutta kaikilta vaikuttamismahdollisuuksien piirissä olevilta osin hankkeen väki on erityisen ylpeä tästä toteutuksesta.

VIrtuaaliopetuksen päätöspuheenvuoron piti iloinen ja eloisa aivotutkija Katri Saarikivi. Hänen esityksestään jäi mieleen se, että ihminen on parhaimmillaan tehdessään työtä, johon kone ei pysty. Poluttamossahan yritämme löytää keinoja ja muotoja, joilla kone voi helpottaa ihmisen työtä ja vapauttaa voimavaroja yhä järkevämpään, inhimillisempään tekemiseen.

Toinenkin hänen diansa toi mieleen Poluttamo-hankkeen. Kollektiivinen älykkyys ylittää moninkertaisesti työryhmän yhteenlasketun älykkyyden, joka on myös paljon suurempi kuin ryhmän älykkäimmän yksilön älykkyys. Kollektiivisen älykkyyden esiintuomiseksi tarvitaan positiivinen vuorovaikutuskulttuuri, joka kukoistaa hyvin johdetussa Poluttamo-verkostossa. Saarikiven kollektiivista älykkyyttä tukevan vuorovaikutuksen listaus on seuraava:

 1. Keskustelunavaukset ja puheenvuorot ovat lyhyitä
 2. Kaikkeen kommunikaatioon sisältyy responsiivisuus
 3. Kaikki osallistujat puhuvat tasapuolisesti
 4. Jäsenten empatiakyvyt ovat hyviä

Zoomi-koordinaatiohankekin järjesti tapaamisen loppusyksyyn. “Kerro kuka olet ja anna ryhmälle liike” – tällä ohjeella lähdettiin varsin toiminnalliseen tapaamiseen. 15 minuuttia aamujumppaa ja muutama kymmen uutta ihmistä avasi keskusteluyhteyksiä.

Viime ohjausryhmässä rahoittajan edustaja Henri Helander suositteli meitä ottamaan yhteyttä Jatkoväylä-, NOJAT– ja SISU-hankkeisiin. Jatkoväylä ja NOJAT saivat rahoituksen kesän aikana, joten tässä tapaamisessa hankkeet olivat vielä alkumetreillä, mutta selvää on, että yhteisiä rajapintoja meillä kaikilla on. Nyt pitää keskenämme selvittää, miten voimme parhaiten hyödyntää toistemme oppeja.

Poluttamossa kehitämme toisen asteen polutusta. Zoomin tapaamisessa istuimme yhteiseen ryhmään Tervaportti- ja Omasi-hankkeiden edustajien kanssa. Tehtäväksi saimme etsiä yhteisiä kiinnostuksen kohteita ja miten voisimme jakaa osaamistamme ja hankkeiden tuotoksia toistemme hyödyksi.

Omasi-hankkeen Nina Pietikäinen kertoi työstään tyttöjen kanssa oman tien löytämiseksi. Hankkeessa on kehitteillä työkalupakki, jota voidaan käyttää oman tulevaisuuden suunnittelun apuna. Poluttamossakin tämän tyyppiselle työvälineelle olisi selkeää hyötyä. Mitä selkeämmin saamme oman oppimispolun suunnittelun osaksi oppijan arjen taitoja, valintojen vaikutukset tulevat myös paremmin esiin.

Tällä kerralla ehdimme oikeasti keskustelemaan asioista ja jakamaan ajatuksia hankkeiden välillä. Ensi kerralla tapaamme Finlandia-talossa ja siellä pääsemme tutustumaan jo julkaistuihin hyviin käytänteisiin.

Advertisement

Aamuvieraana Yksilöllisyyttä opintopolulle -hanke

Poluttamo kuuluu Zoomi-hankeperheeseen. Meillä onkin useita serkushankkeita, joissa tutkitaan ja kehitetään samoja asioita, mutta eri näkövinkkelistä. Zoomin järjestämiin tapaamisiin ei aina kaikki hanketoimijat pääse ja toisaalta tapaamissa ei aina välttämättä ehditä juttelemaan kaikesta hankkeissa meneillään olevasta. Päätimme siis kutsua muita zoomilaisia meille kylään esittelemään omia hankkeitaan.

Meillä Poluttamossa on aina viikon virtuaaliaamukahvi tarjolla maanantaisin Adobe Connect -yhteyden välityksellä. 31.10. mukaan tuli Yksilöllisyyttä opintopoluille -hankkeen Susanna Kankaanranta.

Yksilöllisyyttä opintopoluille -hankkeen tavoitteena on muun muassa:

 • Ymmärryksen luominen opiskelijoille valinnan mahdollisuuksista esimerkkipolkujen avulla.
 • Henkilöstön koulutus opintopoluille ohjaamiseen
 • Peruskouluyhteistyön kehittäminen
 • Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus omalle polulle
 • Malli osaamisen tunnistamiselle

Olemme Poluttamossa miettineet opintojen visualisointia visuaalisen HOPSin eli visuHOPSin kautta. VisuHOPSin tarkoituksena on luoda opiskelijalle selkeä käsitys, missä hän on opintojen suhteen menossa.

Susanna esitti heidän hankkeessaan rakennettavia esimerkkipolkuja, jotka auttavat oppijaa hahmottamaan jo ennen opintojen alkua, mitä edessä on. Tavoitteena on siis varmistaa, että oppija on löytänyt oman alansa jo ennen kuin opinnot virallisesti oppilaitoksessa alkavat.

Nuorten koulutukseen Saimaan ammattiopisto – SAMPOssa on luotu ThingLinkin päälle esittelyt, joista pääsee katsomaan miten eri aloilla opitaan.

Verkossa olevien aineistojen lisäksi SAMPOssa on kokeiltu peruskoulun ysiluokkalaisten kanssa tutustumispäivää. Eli yhden päivän ajan tehdään samoja asioita kuin tulevassa oppilaitoksessa tehtäisiin. Muurarit kokeilevat muurausta, kokit kokkien tehtäviä.

Tämän tyyppinen tutustumispäivä oli koettu hyväksi. Vielä emme tilastoja kuulleet miten nämä toimenpiteet ovat kenties vaikuttaneet keskeyttämisiin, mutta hanke on vielä käynnissä 2018 asti, joten Poluttamon porukka ainakin odottaa mielenkiinnolla näitä tuloksia.

Jäimme Susannan esityksen jälkeen toviksi pohtimaan miten heidän visuaalinen hahmotuksensa ja meidän visuHOPS täydentäisivät toisiaan. VisuHOPS pohjautuu ePerusteisiin samoin kuin tietenkin visuaalinen opintosuunnitelma. VisuHOPS on siis oikeastaan seuraava askelma opiskelijalle: näitä tulit opiskelemaan ja näin opintosi etenevät. Selkeä synergia hankkeiden välillä siis on.

Seuraava aamuvieras meille tulee Siirtymät sujuviksi eli SISU-hankkeesta. Silloin tutustumme heidän näkemykseensä, kuinka toisen asteen siirtymiä voidaan tukea ja ohjata.

Teksti: Kaisa Honkonen

Ideoita ohjausryhmätyöhön ja hanketulosten juurruttamiseen

Tiistaina 27.9. suuntasimme Titin, Merjan ja Tavastian porukoiden kanssa Helsinkiin Paasitorniin Zoomin järjestämään työpajaan. Aamupäivän alustusten jälkeen pääsimme itse työhön eli pohtimaan sellaisia haasteita, jotka mielestämme tarvitsevat laajempaa pohdintaa ja ratkaisua. Tiimitöiden alustuksen veti Palmulta Iikka Lovio.

Iikka haastoi meitä miettimään, missä tunnistetun haasteen todelliset ongelmat ovat. Esimerkkinä hän kertoi tarinan, jossa oppilaitos halusi selvittää onko tilaratkaisuilla vaikutusta esim. keskeytyksiin. Kun asiaa selvitettiin, tilat eivät olleet se oikea ongelma vaan koulutusten kuvaukset oppilaitoksen sivuilla. Hakuvaiheessa kuvauksesta ei ollut käynyt ilmi selkeästi mitä oikeasti koulussa opitaan ja tehdään. Kalliiden tilamuutosten sijaan saatettiin siis keskittyä kirkastamaan nettisivujen koulutusten kuvauksia. Iikan esitysaineisto kokonaisuudessaan verkossa >>>

Tavastian Anun, Riikan ja Jarin kanssa istuimme Minna Taivassalon vetämässä ryhmässä määrittämässä omia hankehaasteitamme. Titin kanssa otimme pohdinnan alle ohjausryhmän ja hanketoimijoiden välisen yhteistyön. Ohjausryhmien jäseninä on usein hankkeen aiheen ammattilaisia. Tutkijoita, pomoja, alan konkareita. Tietämystä valtavat määrät. Hankehakemuksessa ohjausryhmän toiminta on kuvattu aika kapeana ja joskus jopa lähinnä etenemisen seuraajina ja raporttien hyväksyjinä.

Miten me hankkeen koordinaattoreina pystyisimme rakentamaan sellaisen toimintakulttuurin hankkeeseen, että ohjausryhmän asiantuntijuus saadaan todella käyttöön ja molemminpuolinen tietämyksen kasvu valjastettua hankkeen käyttöön?

Meillä Poluttamossa ohjausryhmän puheenjohtajana on Liisa Ilomäki ja Liisa heti ensimmäisessä ohjausryhmässä toi vahvan kannanoton tähän. Ohjausryhmä ei pelkästään lue raportteja, vaan haastaa toimijoita kysymyksin toimintaraporttien pohjalta ja ottaa jokaisen ohjausryhmän kokouksen yhteyteen jonkin teeman aiheeseen liittyen, jota kokouksessa käsitellään.

Tästä vastapallona meidän täytyy tehdä selkeitä linjauksia, kuinka me jalostamme ohjausryhmän ideat ja ajatukset hankkeen toiminnan kehittämiseen.

Minä (Merja) puolestani olin ryhmässä, jossa pohdittiin hanketulosten juurtumista edistäviä tekijöitä. Ryhmää veti OPH:sta Kaisa Harjunpää ja SAKU ry:stä Ville Virtanen, muut ryhmäläiset olivat Jonna Malmivuori Winnovasta (SISU-projekti), Helena Hytönen Kajaanin ammattikorkeakoulusta (NISU-projekti), Johanna Koponen Pieksämäen kaupungilta (Oppipaja, HUOLTAMO-hanke). Meille jaettiin työskentelyn pohjaksi Työterveyslaitoksen aineisto “Hanketulosten juurtumisen arviointitutkimus”, josta tarkastelimme erityisesti sivuja Uusien käytäntöjen juurtumista edistävät tekijät (s.9) ja 8 suositusta oppilaitosten johdolle. Monipolvisissa ja antoisissa keskusteluissa ryhmää puhuttivat erityisesti

 1. millä tavoin varmistetaan johdon seuranta ja tuki koko hankkeen ajan, ja
 2. hankkeesta tiedottaminen ja tulosten jalkauttaminen omassa organisaatiossa.

Se, millä tavoin nämä näkökulmat toteutuvat riippuvat paljolti mm. hankkeiden laajuudesta ja hanketoimijoiden kotiorganisaatioiden koosta. Pienissä hankkeissa ja pienissä organisaatioissa edellisten toteuttaminen ja varmistaminen on helppoa, mutta koon kasvaessa myös haasteet kasvavat. Ryhmä oli yhtä mieltä siitä, että on tärkeää tunnistaa hankkeiden kiinnittyminen organisaatioiden strategisiin kehittämistavoitteisiin. Näiden teemojen osalta jatkamme ryhmän kanssa seuraavassa Sujuvat siirtymät -tapaamisessa 15.11.2016.

Päivän parasta antia olivat tietenkin monen monet kiinnostavat keskustelut jo tutuiksi tulleiden muiden hankkeiden toimijoiden kanssa. Erityisesti mieleeni jäi Kajaanin ammattikorkeakoulun Helena Hytösen kanssa käydyt keskustelut erilaisten opiskelijoiden taitojen ja osaamisten tunnistamisen keinoista. Kiinnostava oli myös yhteisöllisesti rakennettu Keudan uusi strategia, josta näimme oheisen hauskan videon. Hyvää syksyn jatkoa kaikille.

Teksti: Kaisa Honkonen & Merja Saarela

Sujuvien siirtymien yhteistä Zoomailua

ScreenClipPoluttamo-hanke oli mukana OPH:n Osuvaa osaamista -toimenpideohjelman Sujuvat siirtymät -osion koordinointihanke Zoomin järjestämässä seminaarissa 16.2.2016.

Päivän tavoitteena oli luoda näkymää yhteiseen toimintakenttään sekä verkostoitua hanketoimijoiden kesken. Päivä alkoi hyvillä asiantuntijapuheenvuoroilla, joissa saimme kuulla mm. ammatillisen koulutuksen uusista tuulista sekä luotsaamismenetelmistä. Sujuvat siirtymät -kokonaisuuden alla toimivista hankkeista esittelyssä olivat meidän oman Poluttamon lisäksi AAVA – avoin väylä ammattiin, Siirtymät sujuviksi (SISU) sekä Yksilöllisyyttä opintopoluille. Iltapäivällä pääsimme myös ideoimaan uusia toimintamalleja verkostohankkeelle sekä uusia hankehakujen aiheita teemoittaisissa ryhmätöissä.

Hanke-esittelyjä kuunnellessa totesimme, että työskentelemme kaikki enemmän ja vähemmän samojen teemojen ympärillä. Yhteisesti kiinnostaa oppijalähtöisyys, opintopolkujen erilaisuus sekä opintoja ohjaavat toimenpiteet. Poluttamon erottavat tekijät muihin verrattuna ovat analytiikan ja datan tuomat mahdollisuudet sekä näkemys ammatti-identiteetin vahvistamisesta vertaisvalmennuksen menetelmien avulla.

Olemme mukana mielenkiintoisessa verkostossa ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

Tutustu Zoomi-päivän aineistoihin verkossa >>>

Teksti: Piia Liikka