Lähtötilanneraportti ohjauskäytänteistä

Ohjauskäytänteiden lähtötilanneraportti kuvaa viiden Poluttamo-hankkeeseen osallistuvan oppilaitoksen tämänhetkisiä ohjauskäytänteitä (marras-joulukuu 2016). Kun mukana on isoja ja monipuolisia oppilaitoksia – esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulu tai Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia – ei tässä raportissa pyritä kuvaamaan koko kyseisen oppilaitoksen ohjauskäytänteitä vaan painopiste on Poluttamo-hankkeeseen osallistuvassa oppilaitoksen osastossa tai oppiaineessa.

Advertisement

Lähtötilanneraportti: Sukupuolivaikutusten arviointi

Poluttamo-hankkeen lähtötilanneraportti kuvaa viiden Poluttamo-hankkeeseen osallistuvan oppilaitoksen tämänhetkistä tilannetta sukupuolivaikutusten arvioinnin kannalta. Poluttamo-hankkeen ydinteemat ovat

  • osaamisen tunnistaminen
  • osaaminen näkyväksi
  • oma opintopolku
  • sujuva siirtymä.

Tässä lähtötilanneraportissa on kartoitettu oppilaitoksista saatavaa tietoa suhteessa näihin ydinteemoihin. Tämän lähtötilanneraportin tavoitteena on dokumentoida keskeiset seikat hankkeen sukupuolivaikutusten arvioinnin perustaksi.

Lähtötilanneraportti perustuu oppilaitoksista saatuihin tietoihin joulukuussa 2016. Hankittu tietoaines kuvaa siten tilannetta lukuvuonna 2016-2017.