Pilotit

Oppimisanalytiikan hyödyntäminen ohjauksessa

Omniassa kokeillaan HOS:n visualisoinnin ja oppimisanalytiikan käytänteitä 1 osp:n pakollisen yrittäjyys ja yritystoiminta -osaamistavoitteen verkko-opetusympäristössä. Pilotin tarkoituksena on kokeilla näiden työkalujen toimivuutta mm. lähiopetusresurssien oikea-aikaisen kohdistamisen apuna ja sitä kautta myös opiskelijoiden oppimisen edistämisessä eri oppimisympäristöissä.

Lisätietoja Riitta Vihunen ja Jarmo Aho (etunimi.sukunimi@omnia.fi)

Oppimisanalytiikan hyödyntäminen opintojen edistymisen seurannassa

HAMKin tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden opintojen etenemisen seurannan tueksi on rakennettu oppimisanalytiikkaan perustuva algoritmi, joka seuraa opiskelijoiden Moodle-kirjautumisia. Mikäli kirjautumismäärät alkavat laskea, automaattihälytykset viestittävät tiedon opetushenkilöstölle, jotka tilanteen mukaan ottavat yhteyttä opiskelijaan.

Blogissa
Moodlen login-tiedoista tehtyjä keskeytyspäätelmiä, versio 1 18.4.2016
OEB 2016 – Moodle LMS Data Used in Predictive Analysis – Lasse Seppanen 9.12.2016
OEB16: Learning analytics call out for action 14.12.2016
OEB16: Oppimisanalytiikka hälyttää toimimaan 14.12.2016

Otavan Opistolla on rakennettu oppimisanalytiikkaan perustuvia opiskelijaprofiileja, joiden tavoitteena on löytää ne opiskelijat, jotka todennäköisimmin tulevat tarvitsemaan tukea nettiopiskelussa.

Lisätietoja: Lasse Seppänen (etunimi.sukunimi@hamk.fi), Kari A. Hintikka (etunimi.sukunimi@otavanopisto.fi)

Vertaisvalmennus

Hämeenlinnan Lyseon Lukion LukioStartti -pilotissa rakennettiin Kansalaisfoorumin vetämänä vertaisvalmennuksen menetelmää, joka tukee ensimmäistä vuotta lukiossa opiskelevaa nuorta. Aiheina olivat: itsetuntemus -osaamisidentiteetti, vuorovaikutus, paricoaching, dialogi ja opinnolliset valinnat.

Blogissa
Vihdoin pilottiin! 25.8.2016
Kansalaisfoorumin pilotti LukioStartti on käynnistynyt 3.10.2016

Omnian Vertaisvalmennuspilotin tavoitteena on kerätä kokemuksia vertaisvalmennuksen hyödyistä 2. asteen ammatillisen koulutukseen tulevien uusien opiskelijoiden siirtymisessä ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle.

Lisätietoja: Eija Majoinen (etunimi.sukunimi@kansalaisfoorumi.fi)

Visuaalinen HOPS

Otavan Opiston visuaalinen HOPS yhdistää opintojen suunnittelun ja etenemisen työvälineet osaksi sähköistä oppimisympäristöä. Pilotissa tutkitaan tukeeko lukio-opintojen visualisointi tavoitteiden saavuttamista ja tulevaisuuden suunnittelua.

Ammattiopisto Tavastian visuaalinen HOPS muodostuu oppimisanalytiikan, osaamismerkkien ja visuaalisuuden yhdistämisestä.

Blogissa
Pysäyttäkää Tamagotchit 21.4.2017
Pintakillan yksilölliset polut 26.4.2017

Omniassa visuaalista HOPSia lähdettiin kehittämään yhteistyössä työharjoittelupaikkojen kanssa.

Visuaalisten HOPSien taustoista ja menetelmistä on tarkemmin kerrottu Näkökulmia ”VOPS:iin 2017 – visuaalinen henkilökohtainen opintosuunnitelma Kokemuksia ja havaintoja suunnittelusta” -välikatsauksessa.

Lisätietoja: Kari A. Hintikka/Otavan Opisto, (etunimi.sukunimi@otavanopisto.fi)
Jari Välkkynen ja Anu Konkarikoski / AO Tavastia (etunimi.sukunimi@kktavastia.fi)
Heikki Nurmela / Omnia (etunimi.sukunimi@omnia.fi)

Tavoitematriisit

Tavoitematriisien tavoitteena on selkeyttää yksittäisen lukiokurssin sisältöjä osaamistavoitteiden kautta. Hämeenlinnan Lyseon Lukiossa tavoitematriiseja on rakennettu Uskonnon ”Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE1)” -kurssille sekä Ruotsin ”Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi (RUB15)” -kurssilla.

Lisätietoja: Pieta Tukkimäki-Hildén / Lyseon lukio (etunimi.sukunimi@kktavastia.fi)

Osaamismerkit

Omniassa autoalan opiskelijoille on suunniteltu syyslukukaudeksi 2017 osaamismerkkeihin perustuva opintojen visuaalinen ja pelillinen polutus. Se alkaa autoalan opiskelijoille yhteisistä osista kuten oppimisympäristöön tutustuminen (rastirata), mediakasvatus, jne, ja sisältää myös automyynnin opiskelijoille kohdistettuja kokonaisuuksia. Pilotin tarkoituksena on kerätä kokemuksia opiskelijoiden opiskelumotivaation mahdollisesta lisääntymisestä pilkkomalla opintosuoritukset tutkinnonperusteissa määriteltyjä oppimis- ja osatavoitteita pienempiin oppimisaskeliin.

Ammattiopisto Tavastiassa osaamismerkit muodostuvat pienemmistä oppimismerkeistä. Oppimismerkit kuvastavat tutkinnon etenemistä.  Sähköisen merkin lisäksi opiskelijat saavat konkreettisen, fyysisen pinssin. Pinssit on suunnitellut Jari Välkkynen.

Hämeenlinnan Lyseon lukio pilotoi osaamismerkkejä osana yrittäjyysopintoja. Lisätietoja tästä myöhemmin.

Lisätiedot: Jari Välkkynen ja Anu Konkarikoski / AO Tavastia (etunimi.sukunimi@kktavastia.fi)
Heikki Nurmela ja Jarmo Aho / Omnia (etunimi.sukunimi@omnia.fi)
Pieta Tukkimäki-Hildén / Lyseon lukio (etunimi.sukunimi@kktavastia.fi)

Oma opintopolku

Otavan Opiston Opot ovat pilotoineet ohjauskäytänteitä nettilukiossa aloittavien opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena on varmistaa opintojen reipas käynnistyminen sekä varmistaa tiedon kulku opojen ja opiskelijoiden välillä.

Blogissa
Otavan ensimmäinen pilotti on hyvässä vauhdissa 27.2.2017

Lisätietoja: Saara Kotkaranta ja Sari Jaaranen (etunimi.sukunimi@otavanopisto.fi)

Sujuvat siirtymät

Omniassa on rakennettu sujuvien siirtymien tueksi kaksi erilaista polutusmallia, toinen syrjäytyjille ja toinen turhautujille. Turvaverkko-mallia käyttäen autoasentajan tutkintoa suorittavan opiskelijan tutkinto muokataan varaosamyyjän tutkinnoksi. Vastaavasti AMK-polun avulla vahvistetaan opiskelijan valmiuksia jatkaa opintoja toisen asteen jälkeen AMK:ssa.  Pilotissa keskitytään erityisesti LUMA-aineisiin.

Lisätietoja: Heikki Nurmela ja Jarmo Aho (etunimi.sukunimi@omnia.fi)

Advertisement