Visuaalisen HOPS/HOKSin käyttö lukio-ohjauksessa

Visualisoitu Opiskelijan henkilökohtainen oPintoSuunnitelma eli tuttavallisesti VOPS on visualisoitu näkymä, joka koostaa opiskelijan tähänastiset, pakolliset, suositellut sekä ajatellut opinnot. VOPSia käytetään opiskelijan ja -ohjaajan yhteisenä opintojenhahmotustyökaluna.

HOKS-keskustelu opintojen alussa

Otavan Opistolla henkilökohtaista opintosuunnitelmaa työstettiin aikaisemmin paperiversioiden avulla. Sähköisen lomakkeen avulla opiskelija voi valmistella oman suunnitelmansa etukäteen ohjaajalle. Ennen HOKS-keskustelua ohjaaja käy läpi opiskelijan suunnitelman ja tarkistaa aikaisemman opintomenestyksen. Tarvittaessa ohjaaja voi ohjata opiskelijaa valitsemaan itselleen sellaisia kursseja, jotka paremmin tukisivat haavetta. Esimerkiksi lääkikseen haluavalle opiskelijalle täytyy yhdessä varmistaa, että riittävä määrä tarvittavia kursseja on valittuna.

TÄHÄN ANNEN VIDEOT (TULOSSA)

Visuaalinen HOKS – opintojen aikana ohjaustyön tukena

Hyvin tehty visuaalinen HOKS elää opintojen edetessä. Kun kurssisuorituksia alkaa kertyä, suunnitelman värimaailma alkaa myös muuttua. Opintojen etenemistä voidaan esittää värikoodein tai erilaisilla janoilla.

Ohjaajan näkökulmasta merkityksellistä on erilaiset koontinäkymät. Mikäli jonkun opiskelijan kohdalla opinnot eivät etene, ohjaajan täytyy pystyä nopeasti näkemään, kehen tulisi olla pikaisesti yhteydessä. Otavan Opistossa etäopiskelijoita on yli 800 ja kommunikaatio käydään pääsääntöisesti verkkovälitteisesti tai mobiililaitteita hyödyntäen. Opiskelijoita ei pysty nykäisemään hihasta käytävällä, vaan kontakti täytyy pystyä löytämään “ilmojen halki”.

Sähköisesti tehdyn suunnitelman muuttaminen on myös helppoa. Yhteisen ohjauskeskustelun tuloksena voidaan HOKSiin valittua kurssitarjonta muuttaa lennossa. Opiskelija tekee omat valintansa ja hyväksyy ne ja samalla visualisointi päivittyy valintojen mukaisesti.

Visuaalinen HOKS ylioppilaskirjoitukseen valmistautumisessa

Opintojen etenemisen seuranta voi myös edesauttaa opintojen kokonaisuuden hallinnassa. Decin ja Ryanin itseohjautuvuusteorian mukaan yksi kolmesta hyvinvoinnin edellytyksistä on kyvykkyys. Tällä tarkoitetaan tunnetta siitä, että saa asioita aikaiseksi, selviää haasteista ja osaa asiansa. Opiskelijalle selkeä näkymä mitä kursseja on suoritettu ja mitä vielä edessä voi antaa itsevarmuutta ja lisätä yleistä hyvinvointia.

Otavan opiston visuaalisessa HOKSissa opiskelija voi itse seurata mikä on eri aineiden tila verrattuna ylioppilaskirjoitusoikeuteen. Kuinka paljon on vielä jäljellä ennen kuin voi ilmoittautua kirjoittamaan.

Visualisointien hyötyjä yleisesti

VOPS tarjoaa runsaasti erilaisia hyötyjä niin opiskelijalle, opettajalle, ohjaajalle kuin oppilaitoksen johdollekin. Edellä esitettyjen lisäksi näitä ovat muun muassa

  • Opintojen helppo hahmotettavuus ja kokonaisuuden ymmärtäminen
  • Yhteinen ja yksiselitteisesti ymmärrettävä työkalu keskustelun pohjaksi, myös vanhemmille
  • Opintosuunnitelman nopea päivittäminen ja pitäminen ajantasalla
  • Vaihtoehtojen ja skenaarioiden tarkastelu valintatilanteiden tueksi
  • Haluttaessa vertailu oppilaan kannalta mielekkäästi, vaikkapa aiempien opiskelijoiden vastaavien valintojen suhteen

Esimerkiksi Otavan Opistolla on runsaasti etäopiskelijoita ja opintojen ohjaus tapahtuu tältä osin pitkälti etänä. VOPS:ia alettiin kehittää tästä näkökulmasta: se tarjoaa yhteisen ja yhtenäisen näkymän opiskelijan tilanteeseen reaaliaikaisesti ja halutessaan opiskelija voi tarkastella ja muokata sitä itsekin. Opiston VOPS:in kehittyessä sitä voitaisiin haluttaessa näyttää myös opiskelijan läheisille, kuten kotikoulussa.

Visualisoitu Opiskelijan henkilökohtainen oPintoSuunnitelma (VOPS) toteutui erittäin hyvin. VOPS on visualisoitu näkymä, joka koostaa opiskelijan tähänastiset, pakolliset, suositellut sekä ajatellut opinnot. VOPSia käytetään etäopiskelijan ja -ohjaajan yhteisenä hahmotustyökaluna. Opiskelijapilotissa VOPSin toimivuutta pidettiin hyvänä tai erinomaisena (9 vastaaja,yhdellä vastaajalla oli ongelmia vanhan OPSin yhteentoimivuuden kanssa). Opiston VOPSia yhteiskehiteltiin aktiivisesti Tavastian ja Omnian VOKSien kanssa (Visuaalinen henkilökohtainen Opintojen KehittämisSuunnitelma).

VOPSia tehtäessä uudistettiin prosessi, jossa opiskelija täytti HOPS:insa Word-lomakkeella. Nyt se täytetään www-selaimella osana VOPSia ja tiedot tallentuvat heti Pyramus-oppilashallintojärjestelmään (aiemmin käsityönä). HOPS-tietoja voi nyt muuttaa tarvittaessa nopeasti ja muutokset päivittyvät VOPSiin. Aiemmin ohjaajan piti tarkistaa opiskelijan eteneminen aina erikseen. Nyt käsityövaltainen prosessi on automatisoitu ja vapauttaa sekä opiskelijan että ohjaajan aikaa aiempaa tarkoituksenmukaisempaan työskentelyyn.


Advertisement