Ryhmäyttäminen, oman tien löytäminen, vertaisvalmennuksen avulla

Kansalaisfoorumi kehitti yhdessä Hämeenlinnan lyseon lukion ja Omnian kanssa vertaisvalmennuksen. Minna Lepistö kirjoittaa Poluttamon blogissa:

Vertaisvalmennus on toiminnallisuuteen ja keskusteluun perustuva arvostavan kohtaamisen menetelmä, jonka tarkoituksena on tukea kokonaisvaltaisesti opinnoissa jaksamista ja etenemistä.

Vertaisvalmentajina toimivat oman oppilaitoksen opiskelijoista ja henkilökunnasta koulutettavat opiskelija- ja aikuisvalmentajat. Vertaisten kanssa työstettävät teemat eivät rajaudu ainoastaan opiskeluissa etenemiseen, vaan opiskelijat itse tuovat keskusteluun heille tärkeitä aiheita. Näitä voivat olla esimerkiksi harrastusten, hyvän päivärytmin ja ihmissuhteiden merkitys osana opiskelumotivaation säilymistä ja mielekästä elämää.

Myö tehtiin tää yhessä – vertaisvalmennus toisella asteella


Vertaisvalmennusta voidaan käyttää esim. ryhmäyttämiseen, arjen rytmittämiseen, oman tien etsimiseen, työelämätaitojen sparraukseen jne.

Vertaisvalmennukseen tarvitaan

  • ryhmä, joka osallistuu vertaisvalmennukseen
  • vertaismentorit, jotka valmistelevat ryhmän toiminnan
  • ohjaaja, opettaja tai opo, joka mahdollistaa ryhmän toiminnan
  • tila, jossa ryhmä tapaa
  • selkeä ajankohta, jolloin ryhmä tapaa. Paras olisi, jos ryhmälle olisi varattu lukujärjestyksestä aika työskentelylle.

Vertaismentorit voivat hakea oman koulutusjaksonsa jälkeen itselleen osaamismerkkiä Kansalaisfoorumista.

Vertaisvalmennuksen koulutusmanuaali


Advertisement