Opiskelijoiden arjen hallintataidot – esimerkkinä “Aikaa opinnoille” -kurssi

Joskus opiskelijoilla on hankalaa hahmottaa miten paljon jokin kurssi vie aikaa ja miten sen voisi lomittaa muun elämän joukkoon. Varsinkin verkko-opinnoissa tuppaa opinnot jossain vaiheessa hidastumaan ja lopulta jäävät kokonaan kesken – syystä tai toisesta.

Otavan Opistolla toimii Nettilukio – koko kurssitarjonta on verkossa ja opiskelijat tulevat mukaan verkon välityksellä. Siellä päätettiin kokeilla opiskelujen aikatauluttamista käyttäen Googlen Kalenteria ja GoogleSheetsiä. Opiskelijat valitsivat yhden kurssin, jonka tavoitteet purettiin taulukkoon. Opiskeltavat asiat vietiin kalenteriin ja eri kohtiin lisättiin muistutukset. Kun opinnot etenivät, taulukkoon merkittiin kauanko opintoihin meni.

Opiskelijaryhmä kokoontui viikoittain Googlen Hangoutsiin keskustelemaan opintojen etenemisestä ja opintoihin liittyvistä mieltä painavista asioista.

Kurssin aikana opittiin

  • oman koulutyön aikatauluttamista,
  • työvälineiden käyttöä,
  • ryhmäydyttiin muiden verkko-opiskelijoiden kanssa ja
  • opittiin jakamaan omia ajatuksia verkkoympäristössä.

Vaikka Otavan Opistolla toimittiin koko ajan verkossa, vastaava toteutus voidaan yhtä hyvin järjestää tavallisessa luokkatilassa.

Toteutuksessa tarvitaan

  • aiheesta kiinnostunut opiskelijaryhmä
  • ryhmänvetäjä
  • etukäteen sovittavat työvälineet ja tarvittavat tunnukset
  • ohjeistukset välineiden käyttöön (tarvittaessa)
  • aikataulutettavan kurssin tavoitteet
  • kiinteä kokoontumis-/tapaamisaika ja paikka ryhmächatille tai vastaavalle.

Lue lisää: https://poluttamo.fi/2018/04/11/sovelluskombolla-opiskeluaika-hallintaan/


Advertisement