Ohjauskäytänteitä löydät myös muista sujuvien siirtymien serkushankkeista

Lisävinkkejä erilaisiin ohjaustilanteisiin löydät muista Sujuvat siirtymät -hankkeista. Muun muassa näiden hankkeiden toimintaan tutustuimme Poluttamo-hankkeen aikana:

Zoomi-hanke teki kaikkien sujuvien siirtymien hankkeiden puolesta seuraavat kolme aihepiiriin liittyvää selvitystä

Nuorisobarometri 2017 – Opin polut ja pientareet


Advertisement