Multimodaalisen ePortfolion malli (MUePO-malli) – ohjaajan näkökulma

Multimodaalisen ePortfolion malli (MUePO-malli) kuvaa, kuinka digitaalisten työkalujen avulla tuotetun osaamisen kokoaminen voidaan toteuttaa ePortfolioon.

Multimodaalisuudella tarkoitetaan aineistoa, jossa on huomioitu erilaiset käyttötavat. Esimerkiksi tekstitetty video on multimodaalinen. Siinä on kuva, ääni ja teksti.

Merja Saarelan Poluttamon päätösseminaarin esityksessä todetaan, että

Digitalisoidun informaation multimodaaliset ominaisuudet

  • on informaation paketointia useaan muotoon ja jakamista usealla kanavalla
  • on monenlaisia mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa laitteen kanssa
  • mahdollistavat tiedon tuottamisen tekstin lisäksi esimerkiksi kuvina, videona, äänenä ja jopa kosketeltavina merkkeinä
  • ovat rikastamista, yhdenvertaisia mahdollisuuksia tiedon saavutettavuuteen, esteettömyyden huomioimiseen
  • mahdollistavat eri tavoin tietoa omaksuville, ymmärtäville ja tuottaville henkilöille paremmat mahdollisuudet informaation tulkitsemiselle, tuottamiselle ja oppimiselle

Katso tallenne Merja Saarelan ja Tarjaleena Tuukkasen webinaarista Multimodaalisuus ePortfoliot ja oppiminen:

Opintojen alussa

Mallin ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan opiskelijaa haastattelemalla lähtötilanne eli opiskelijan aiemmat oppimiskokemukset, oppimisen vahvuudet, haasteet ja työllistymisunelmat.

Seuraavaksi luodaan tarkoituksenmukaisista tiedoista ja opintojaksoista työllistymisen unelmien pohjaksi rakenne portfolioon.

Portfolio-työkalua valitessa täytyy huomioida, että se jää opiskelijalle käyttöön myös opintojen jälkeen. Seuraavassa infograafissa on esitelty muutama esteettömyyden ja saavutettavuuden kannalta hyviä työkaluja.

Opintojen aikana

Opintojen edetessä tarkastellaan kuinka oppimishaasteita voidaan ylittää avustavan teknologian ratkaisuilla ja mahdollisilla vaihtoehtoisilla oppimistehtävien suorittamistavoilla. Vaihtoehtoiset suorittamistavat edellyttävät opettajan kanssa neuvottelua.

HAMKin selvityksen mukaan opiskelijat toivoivat opettajilta neuvoja siitä, mitä rajoituksia alan säädökset, etiikka, tekijänoikeudet ja tietosuoja asettavat. Portfoliotyöskentelyn toivottiin olevan osa opintoja, jolloin tehtävät tuottaisivat siihen liitettävää materiaalia, työskentelyä tehtäisiin yhdessä ja palautetta saisi opintojen aikana säännöllisesti.

Opintojen lopussa

Portfolio voi alkuun olla aikamoinen mylläkkä erilaisia osaamisen näytteitä. Niistä digiCV:n koostamiseen kannattaa käyttää aikaa. Erityisesti sellaista osaamista kannattaa nostaa esiin, jota ei pysty todentamaan todistuksen numeroilla. Esimerkiksi kielitaitoa asiakastilanteessa pystyy hyvin pienellä videolla demonstroimaan. Työnantajat totesivatkin, että tiivis minuutin video voi kertoa esimerkiksi kauppanalata töitä etsivän osaamisesta ja asenteesta enemmäin kuin todistukset.

Portfoliosta on hyvä opettaa ottamaan jonkilaisia back-uppeja. Joskus ohjelmistot myydään tai niiden tuotantokäyttö lakkautetaan. Välillä vahingossa tulee poistettua myös tarpeellisia tiedostoja. Back-up voi joskus pelastaa tilanteen.


Advertisement